Skip to main content

Feltstudie 1.5 og 4.5

Øvelser på gulv i Vejrum kirke

ved Finn Andsbjerg Larsen, konfirmandcenteret

Kirkerummet kan noget og er fortræffeligt hvis man vil sikre afstand, og give plads for bevægelse. Her kan man koble konkrete forløb til dåb og nadver, inddrage ordets forkyndelse ved prædikestolen eller indtræde i det hellige. Vi afprøver muligheder i Vejrum kirke og tester en række øvelser på gulv og kirkebænke.