Skip to main content

Feltstudie 1.4

Børns gudsbilleder

ved Dan Månsson, Teolog og sjælesørger.

I barndommen dannes vores grundlæggende gudsbilleder dannes, - både de sunde og usunde guds-billeder, de nærende og tærende gudsbilleder. Betydningsfulde voksne i barnets opvækst er be-stemmende for gudsbillederne. Vi skal se på betydningen af børns gudsbilleder for deres tro, og hvilken rolle omgangen med og forkyndelsen for børn kan have.