Skip to main content

Feltstudie 1.5

Godly Play

Ved Berit Skødt, pædagog og konsulent ved Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler, ansvar for Godly play i Danmark.  
og
Erik Holmgaard, sognepræst med stor undervisningserfaring som tidl. efterskole- og højskolelærer. Kursusunderviser i Godly play (www.godlyplay.dk). 

Godly Play er en unik religionspædagogisk metode. Det er en enestående måde at fortælle bibelhistorie på, hvor der på en enkel og opmærksomhedsskabende måde gives rum for både fortællingen og for tilhørerens egen reaktion og eftertanke. Den kreative og anerkendende tilgang til kristen formidling er i højsædet, da tilhøreren ikke blot er modtager, men også deltager i den samtale, som Godly Play skaber rum for.

Godly Play inviterer tilhøreren til respektfuldt at træde ind i historien, hvor der skabes forbindelse til personlige erfaringer. Godly Play tager den legende tilgang til livet og undervisningen alvorligt, så det samtidig både er kreativt og sjovt – vigtigt og alvorligt!
På feltstudiet gives en kort introduktion til Godly og oplysninger om, hvordan man selv bliver fortæller.