Skip to main content

Feltstudie 1.6

Gudstjeneste med børn

V. cand.theol., undervisningslektor samt kirke-og diakonimedarbejder Oline B. Kobbersmed

Børn er kirkens nutid, de hører hjemme her. Derfor må vi arbejde for at fremme hjemligheden. Én af vejene er et fællesskab mellem børn og voksne, hvor børn involveres og gøres til medskabere i det konkrete gudstjenestearbejde. Feltstudiet tager afsæt i både praktisk erfaring og forskning og giver indspil til det videre arbejde med børn og kirke.

Om Oline
Undervisningslektor på Menighedsfakultetet, kirke-og diakonimedarbejder i Sct. Michaelis Kirke, Fredericia, hvor hun bl.a. leder Børnekirke – børn laver kirke for børn