Skip to main content

Feltstudie 1.6/2.6

Formidling gennem musik

Musik fylder meget i kirken, men der er mange forskellige genrer inden for musikkens univers. Hører alt hjemme i kirken? Sange og salmer har en helt central rolle i kirkens rum, men hvordan understøtter musikken bedst forkyndelsens ord? Og hvad er forskellen egentlig på tilbedelse, lovsang og fællessang? Kom og vær med til en debat omkring musikkens betydning for formidlingen af det kristne budskab. 


Om debatørerne

Mads Djernes (f. 1976)
Sognepræst ved Nørremarkskirken, Vejle og bistandspræst ved Bredballe Kirke

Jeg er cand. musicae (med hovedfag i orgel) og cand. theol. For fire år siden blev jeg præst efter at have været organist knap tyve år, og gennem de seneste 11 år har jeg undervist kommende præster i salmekundskab og kirkemusik på Pastoralseminariet i Aarhus. Jeg beskæftiger mig intensivt med både ældre og nyere salmer – som tidligere medredaktør af tidsskriftet Hymnologi – nordisk tidsskrift samt som nuværende medlem af styre- og redaktionsgruppen for salmedatabasen.dk. Med jævne mellemrum underviser jeg kommende organister i salmekundskab og liturgik på Det Jyske Musikkonservatorium og har deltaget som musikkyndigt medlem af redaktionsudvalget for salmebogstillægget 100 salmer. Endelig er jeg formand for Stiftsudvalget for kirkemusik i Haderslev Stift.

madj@km.dk / 4079 6476

David Høeg Kristoffersen

Musikkonsulent i Indre Mission & underviser på Børkop Højskole

Mit navn er David, 27, bor i Aarhus med min kone og vores datter. Jeg brænder for at formidle evangeliet og budskabet om Jesus, og musik er min go-to gateway, fordi samspillet med ord og toner, følelser og frekvenser, og liv og lovsang rummer os som mennesker. Og jeg tror på, at et budskab rammer os, når vi kan rummes med alt, hvad vi er. Jeg er sangskriver, musiker og producer, og jeg elsker at få musikalsk jord under neglene.

david.kristoffersen@indremission.dk / 5189 1051

Hans Dammeyer (f. 1962)

Organist ved Skjoldhøj Kirke, Århus

Musiker og komponist. Cand.phil. i musik fra Aarhus Universitet og var fra 1988-2006 ansat på Silkeborg Højskole som lærer i bl.a. kor, big band og sangskrivning. Fra 2006 ansat som rytmisk kirkemusiker og organist ved Abildgård Kirke i Frederikshavn og fra 2011 ansat som organist ved Skjoldhøj Kirke ved Aarhus. Han var medredaktør af Højskolesangbogens 18.udgave og har i den forbindelse turneret som foredragsholder. Medlem af bestyrelsen for Forum for Rytme I Kirken (FRIK) og eget virke som komponist; Har bl.a. skrevet melodi til flere moderne salmer og sange, herunder "Du kom til vor runde jord", der er optaget i Den Danske Salmebog. Han er kapelmester i Knirkerevyen og har stået for ledelsen af sangdage og korstævner rundt i landet for bl.a. Folkekirkens Ungdomskor, FRIK og Folkeskolen. Medredaktør af salmebogstillægget 100 salmer.