Skip to main content

Feltstudie 2.4 og 3.4

Konfirmander på Herrens Mark

ved Suzette Munksgaard - CUR Center for Ungdomsstudier

Unge er langt hen af vejen efterladt på Herrens mark i forhold de mange valg, man skal forholde sig til i et ungdomsliv – også de religiøse valg.

- Hvad er på spil, når unge deltager i et konfirmandforløb?
- Hvordan opleves konfirmandforløb som et ’frirum’ i en presset ungdomsvirkelighed?
- Hvordan kan konfirmandforløb på helt nye måder bidrage til konfirmanders trivsel, religiøse dannelse og være med til at styrke deres indre kompas?

Med udgangspunkt i en aktuel CUR-konfirmandundersøgelse, gives der hel ny viden om, hvordan konfirmandforløb på en unik måde kan bidrage til unges trivsel, fællesskab og religiøse dannelse.